Innlegg

Regntung dag og utfordrende fangstforhold

Besøk fra Sibir

Dvergspurv slo an tonen for dagen

Bra svalefangst og flott start på dagen

Startskudd for sesong 12