Bra svalefangst og flott start på dagen

Dagen startet optimistisk med en hauksanger i nettet.

Sist natt ble det fanget 17 havsvaler, 12 av dem ble utstyrt med lyslogger. Vi ser allerede frem til neste år i håp om å fange dem igjen slik at loggeren kan tas av og avleses. 

Dagen forøvrig startet optimistisk med en hauksanger i nettet. Flere arter fulgte på utover dagen. Til og med en gråsisik som var ringmerket på Island. 

Øvrige arter kan nevnes; hagesanger, munk, løvsanger, enkeltbekkasin, gråsisik, gulbynsanger, rødvingetrost, heipiplerke og skjærpiplerke.

Av observasjoner i felt kan nevnes tårnfalk, havørn, steinvender, polarsnipe, krykkje, sildemåke, fjæreplytt.

Kysthumle

Lyslogger på havsvale

Morgenstund på Sklinna

Rødvingetrost

Enkeltbekkasin

Fjæreplytt

Krykkje

Sildemåke

Skjærepiplerke

Heipiplerke

Kommentarer