Regntung dag og utfordrende fangstforhold

Værgudene var ikke helt på vår side i dag.Tross en del regn ble det observert nye arter på trekk over blåmyra også i dag. Grålire, krikkand, stjertand, svartand og smålom var på trekk. I nettene plukket vi flaggspett, tårnfalk og rødvinge- og måltrost for å nevne noen.

Havsvalenettene ble flyttet på i håp om bedre fangst i kveld og natt. 
Tårnfalk

Fyrvokterboligen

Flytting av nett

Uthuset hvor vi har merkebua

Tjeld

Flaggspett

Jordugle


Kommentarer