Dvergspurv slo an tonen for dagen

 


Allerede første nettrunde ga oss en dvergspurv.

Formiddagen ble strålende, men ettermiddagen kom med regnbyger og vind og la en demper på fuglefangsten.

Blandt arter som ble observert i dag er: Hauksanger, gulbrynsanger, trepiplerke, tårnfalk, ringgås, steinskvett, møller, linerle, bjørkefink, rødvingetrost, havhest, løvsanger, heipiplerke, skjærpiplerke, krykkje, tjeld, snøspurv, fuglekonge, krikkand mm


Trepiplerke

Krikkand

Linerle

Møller

Hauksanger

Steinskvett

Snøspurv

Nok en steinskvett

Hauksanger

Nettfangst

Buskskvett
Kommentarer