Tartarpiplerke ble svaret


Gårsdagens spennende lerke ble i dag identifisert som Tartarpiplerke.Dette er tredje funn av denne arten for oss på Sklinna. Den har sin opprinnelse fra Sibir og er en sjelden gjest på disse kanter.

Regnet ga seg etterhvert ut på ettermiddagen og vi kunne igjen heve nettene. Det ga relativt få nye arter.


Merkinger i dag: Fuglekonge, hagesanger, polarisisk, rødvingetrost, bjørkefink, skjærpiplerke

Obser i felt: Hauksanger, tartarpiplerke, skjærpiplerke, ringtrost, gråtrost, rødvingetrost, gransanger, gråsisik, bjørkefink, hagesanger, lappspurv, bergirisk, kvartbekkasin mm + en mulig dvergfluesnapper... 

Polarsisik ua. hornemanni
Kommentarer