Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: Sklinna - Fugleøya lengst ut i havet - Rapport nr. 6 /2006, rev. 2010

 Sklinna - Fugleøya lengst ut i havet
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Miljøvernavdelingen har utgitt i sin rapportserie: Rapport nr.: 6-2006 (Nygård T., Einvik K. og Røv N.) Sklinna - Fugleøya lengst ut i havet. Fylkesmannen i Nord-Trøndeag

Rapporten kom i oppdatert og revidert versjon i pr. 3. mars 2010. Den reviderte rapporten har vi ikke tilgjengelig på nett, men sendt oss en e-post så kan vi sende deg rapporten.

Foto: Forside rapport fra 2010

Kommentarer