Klart for hjemreise

Dagen er kommet og den 13. sesongen med havsvalefangst på Sklinna er over.

Ytterligere 22 havsvaler er påmontert en lyslogger. Dette  i håp om at de kan avleses neste år. Loggeren registrere dagslyslengde og ved det kan svalens trekkrute avsløres. 

Vi gleder oss allerede til neste sesong. 

Tradisjon tro har vi samlet søppel langs svabergene på øya, og Kystvakta er oss behjelpelig med transporten til Rørvik.

Svalenettene plukkes ned

Aurora borealis

Solen går ned over søndre molo

Lunsj på KV Njord

Takk for turen og all hjelp KV Njord

Kommentarer