Besøk fra Sibir

En Sibirpiplerke hang endelig i nettet i dag,

Dagen staret med 2 jordugler i teigen, Nattens regn og vind sørget for betydelig nedfall av fugl. Mengder av trost, gjess og en og annen rovfugl besøkte vår lille holme i øst.

Følgende arter kan igjengis:

Tårnfalk, fjellvåk, havørn, hvitkinngås, rødvingetrost, ringtrost, gråtrot, måltrost, ringtrost, enkeltbekksin, hagesanger, gulbrynsanger, polarsnipe, steinvender, sandløper, fjæreplyttt, sandlo, siland, heilo, gråhergre, heilo, brunnakke,  kvartbekkasin, ringgås, hauksanger, tundralo, dvergspurv mm

Jordugle

Tårnfalk

Fuglekonge

Linerle
 flues
Grå fluesnapper

Siland

Ringtrost

Gråtrost

Steinvender

Sandløper

Jordugle

Gråhegre

Polarsnipe


Kommentarer