Startskudd for sesong 13

Sklinna flyers entret Sklinnascenen igjen i dag. 10 dager meg fugl og flotte naturopplevelser i det Trønderske havgap venter.

Kort tid etter at mistnettene var heist gikk en gulbrynsanger i nota og markerte på behørig måte at Skinnna sesong 13 var i gang.


Havsvalenettene er nå oppe og vi krysser fingre for at loggerfugl finer veien til nettmaskene. Vi venter i spenning...
to be continuedKommentarer