2. funn av horndykker og ny jordugle

 I dag fikk vi 2. funn av horndykker på Sklinna.

Horndykkeren lå inne i havnebassenget og er andre funn av arten på Sklinna. Det er alltid moro med slike sjeldene observasjoner. 

Dagen startet med mye vind fra sørvest. Nettene ble satt opp først på ettermiddagen. Fortsatt mye fugl i teigen, men mange med allerede påmontert ring. 14 fugler fikk påmontert ring: munk, gransanger, bjørkefink, fuglekonge og gråsisik.

Vandring i teigen ga følgende observasjoner i felt: Dvergspurv, jordugle, heilo, havørn, tartarpiplerke, heipiplerke, skjærpiplerke, hagesanger, bjørkefink, snøspurv, ringtrost, rødvingetrost, fugkekonge, gransanger, hauksanger mm


Søppelrydding

Solnedgang over Sklinna


Kommentarer