Sklinna fyr - 1. historietime


"Har du fyr, har du løkter langs din vei" skriver Ola Bremnes i sangteksten sin. Sklinna flyers har sitt fyr klart i sikte.
Mange har sikkert nynnet og sunget med til denne flotte teksten. Gruppen Hekla stålstrenger sin versjon er kanskje den mest kjente.

Sklinna fyr er kystfyr nummer 558000 i norsk fyrliste. Fyret som er lokalisert på Heimøya, den største av øyene på Sklinna, og ble oppført i 1910.
Egen forvaltningsplan
Kystverket har utarbeidet egen forvaltningsplan for Sklinna fyr. Følgende er å lese i planen: 

"Fiskeværet Sklinna ble nevnt som mulig fyrsted av Fyrkommisjonen allerede i 1855. En fyrlykt ble satt opp i 1903. Under Stortingsdebatten i 1906-07 ble det påpekt at fisket på Sklinnabanken hadde tatt seg opp og det var behov for fyr i området. I 1909 ble det bevilget kr 69 000. På denne tiden var Runde fyr (Støpejernstårnet fra Bærums Verk, satt opp i 1858) på Herøy i Sunnmøre under ombygging, og man bestemte seg for å gjenbruke toppen av fyret på Sklinna. Anders Folkestadås fra Folkestad i Volda ledet arbeidet med oppsettingen av det 14,3 m høye fyrtårnet på Sklinna. De fleste av arbeiderne var fra Sunnmøre, og arbeidet ble fullført i 1910. Fyrtårnet ble plassert på det høyeste sted på Heimøya. Fyret inneholder en 2. ordens fyrlinse fra Barbier, Benard & Turenne, Paris. 

Fyrboligen var bygt for to familier, fyrvokterens og fyrassistentens. I tillegg ble det ansatt en reserveassistent. Øvrige bygninger som ble satt opp var: et uthus med fjøs og vedboder, en oljebod og et naust.
På kaien ved naustet ble det satt opp en kran. I 1959 ble fyret elektrifisert med 3 egne aggregater av typen Lister 8-1. Aggregatene står i eget motorhus. Etter elektrifiseringen ble fyrstasjonen gjort om fra familie- til tørnstasjon. Boligen ble ominnredet, og reserveassistentboligen solgt i 1960. Samtidig med elektrifiseringen ble det også satt opp en mast og etablert et radiofyr med rekkevidde 100 nautiske mil på dagtid og 70 nautiske mil om natten. På fyrstasjonen står feederhuset igjen, kledd med eternitt. I 2004 ble fyret automatisert og avbemannet. 

Vernestatus 
Fyrstasjonen er fredet etter kulturminneloven §15 (bygninger) og §19 (området). Formålet med fredningen av Sklinna fyrstasjon er å bevare et kulturhistorisk og arkitektonisk verdifullt bygningsanlegg tilknyttet sjøfart, fyrvesen og kystkultur med fyrtårn, fyrvokterbolig og øvrige bygninger på fyrstasjonen og området rundt fyrstasjonen. Etter Riksantikvarens oppfatning er det nødvendig å frede det avsatte området for å oppnå hensikten med områdefredningen, nemlig å bevare virkningen av fyrstasjonen i miljøet. 

Fyrstasjonen ligger i Sklinna naturreservat. (FOR-2003-12- 19-1686. Forskrift om verneplan for sjøfuglområder i Nord-Trøndelag, vedlegg 3, fredning av Sklinna naturreservat, Leka kommune, NordTrøndelag).

Les mer om Sklinna fyrstasjon

Kystverket: Forvaltningsplan for Sklinna fyrstasjon, Leka kommune, Nord-Trøndelag fylke -2016

Har du fyr 
(Tekst av Ola Bremnes)

"Ytterst i verden ytterst i vest
Kan hende du seile di skute
kan hende du seile tilfeldig som gjest

kan hende du går dær i rute
uansett treng du et punkt som e fast
dær du frakte di skjøre last
en trofast gammel venn
d e nokk at d står dær og brenn

har du fyr
har du løkte langs din vei
har du fyr
ei lampe som gløde i mørke
et signal om riktig lei
som tar dæ bort og hjemmefra
og lose dæ ut og frem
men også tar dæ hjem
 la d bli lys og d ble d
Vår herre sa d når jorda vart te
men de som han glemte i skapninges gry
så sette han sol og måne og stjerne opp sånn at vi kunne se d
va alle de som e dømt til å fly
har du fyr
på havet i vær og vind
når skodde og mørke sett inn

Har du fyr
et signal om riktig lei
har du løkte langs din vei
et landemerke før håp og drøm
ei lampe som gløde i mørke
og lose dæ ut og frem
som tar dæ bort og hjemmefra
men også tar dæ hjem

helst sku vi la d bemanne
og rope så sjøen skvett
dær skarven flyg og dær seien svøm
ute på kanten av landet
og gjør en seilar så glad så glad
et hus i havet som står han av
æ vil bli sett

men også tar dæ hjem
Har du fyr
har du løkte langs din vei
et signal om riktig lei
har du fyr
ei lampe som gløde i mørke
som tar dæ bort og hjemmefra
og lose dæ ut og frem
men også tar dæ hjem


Kommentarer