For vitenskabens fremme - Carl F. L. Dons

Carl Fredrik L. Dons nr. 1. fv. foto: ukjent/år
Carl Fredrik Lindemann Dons (3.5.1882 - 6.10.1949)

Carl Dons var oppvokst i Borgund i Lærdal kommune, Sogn og Fjordane som sønn av sogneprest O.A.L. Dons og Louise Lindeman.

Carl tok  eksamen artium i 1901, og matematisk- naturvidenskapelig embedseksamen i 1909, med hovedfag i zoologi.

Carl Dons var  naturforsker var blant annet ansatt som konservator ved Tromsø museum i perioden 1909–20. Senere konservator ved Det Kgl. Norske Videnskabers Selskabs museum i Trondheim i 1920–49. Fra 1931 var han også bestyrer av Trondheim biologiske stasjon. Dons publiserte en rekke arbeider fortrinnsvis over Norges marine fauna. Skrev også mange populære artikler og flere bøker (Store norske leksikon).

Carl Dons var på Sklinna sommeren 1927 og tok mange flotte bilder av bygninger, fugler og natur på øya. Mange av hans bilder er vist på bloggen i tidligere artikler.

Carl F. L. Dons var gift med Bertha Kathrine Floge Dons, f. Hansen (f.1886). Deres barn: Carl Fredrik Dons junior (f.1922 Borghild Samset, f. Dons (f.1910). Ingrid Hedenstad, f. Dons (f.1917) (Strinda historielag).

Kommentarer