Nordavind og regn

Nordavind og regn karakteriserer dagen i dag.Værgudene la inn en solid brems på fugleaktiviteten i dag. Noen få arter har dog søkt nødhavn på øya. Beskjeden nettfangst i de få nett som ble slått opp. Havsvale, rødvingetrost, rødstrupe og bjørkefink - en av hver - er dagens labre fangst. 

En liten trøst sto lappspove, heilo, sandløper, steinskvett og fjæreplytt for. Til om med en gråtrost bidro til å løfte entusiasmen i laget.

Det er allikevel all grunn til håp. Værgudene lover værskifte fra i morgen, og med sør og sørøstlige vinder i vente lover det godt for innrykk av nye fugler. Vi er beredt!


Sandløper

Sandløper

Fjæreplytt

Steinskvett

Krykkje


Kommentarer