En mobil forteller

En mobil forteller er en film som Ingvild har laget basert på bilder og film tatt på Sklinna i september 2019.


Kommentarer