1784 fugler ringmerket

Tilsammen har vi ringmerket 1784 fugler på Sklinna siden 2011. Antallet fordeler seg på 55 ulike arter.


En totaloversikt over ringmerkede fugler for alle år viser at vi har ringmerket 1784 individer. 

Fuglekonge er den arten vi har festet ring på oftest med 271 individer i tallet. Deretter følger gråsisik på 2. plass med 248 og rødvingetrost på 3. plass med 198 individer.    
Totalt antall fuglekonger ringmerket er 271 individer i perioden 2011 -2019 
198 havsvaler og 3 stormsvaler har også fått ring. Antallet ringmerkede fugler fordeler seg på 55 fuglearter. 

8 fuglearter er så eksklusive at de er markert med rød skrift i tabellen nedenfor. 

I år ble ringmerkingslisten utvidet med Rosenstær. Videre kan vi lese at årets individ av Dvergspurv  ble dvergspurv nr. 8 !! (Hovedbilde)

Under årets sesong ble det merket 243 fugler (havsvaler ikke inkludert) fordelt på 28 arter. Av disse var toppskarv😊, rosenstær, bokfink og sidensvans nye merkearter. Ikke uventet dominerte fuglekonge med 62, rødvingetrost med 57 og bjørkefink med 50 individer.

Tabell: Artsliste (med antall) ringmerkede fugler på Sklinna i perioden 2011 – 2019. (havsvaler og stormsvaler er ikke inkludert her).

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Toppskarv
1
Tårnfalk
1
1Enkeltbekkasin


1
1

Flaggspett

1
3


Skjærpiplerke
3
6
3
11
30
3
56
6
10
Heipiplerke
9
11
12
4
22
15
49
6
19
Trepiplerke


1
1


1


Sibirpiplerke


2

2
1Linerle
3
1


1
Sidensvans
1
Rødstrupe

3
3

5

4
10
2
Rødstjert

1

1

1


1
Steinskvett
32

2

1
Isabellasteinskvett


1


Måltrost

1
2

2
1

3
2
Rødvingetrost
14
5
22
3
53
6
8
30
57
Gråtrost2
2
Svarttrost

2

11

Ringtrost1
1
Hagesanger
3

3

2
6
4

4
Munk
6
3
3
2

10
1
18
5
Tornsanger

Møller


3
2

2

2
2
Sivsanger
1
Myrsanger1

Busksanger
1

1


Løvsanger


1
2
6
4
3

4
Bøksanger
1

1


Gransanger
4
9
3
4
6
2
4
7
2
Gulbrynsanger
5
11
25

33
23
5

2
Fuglekonge
2
8

9
33
55
4
98
62
Gjerdesmett
2
1
1


Gråfluesnapper

1


1
Svarthvit fluesnapper

12Dvergfluesnapper
1
1Kjøttmeis14

Blåmeis2

Svartmeis3

Stjertmeis8

Trekryper1

Stær


1


Rosenstær
1
Bokfink
1
Bjørkefink
3
3
5
9
18
1
35
6
50
Bergirisk


10
1
3
Gråsisik
2
14
7
2
4
4
206
1
8
Brunsisik

Polarsisik

8
11


Rosenfink


1


Sivspurv
9

5

5
9
4

14
Dvergspurv

1

1

5


1
Snøspurv

2


1
Lappspurv


1
RTK/JHA

Kommentarer