Toppskarv i mistnett

Toppskarv i nettet berget en heller laber fangstdag.


Været: Sol og laber bris

Flyers på vingene: IBK, RTK, OKA, TRE, BCM, TMY, SAH og JHA

Mandel i grøten: Havsvale i natt, gjerdesmett, dvergfalk

Antall arter observert: 43

Antall arter ringmerket:

Nettlokaliteter: HagarognaPiln, Kvestdongen, enga, rogndumpa, berget, heimstøa, bruddet nord, bruddet sør, rognvinkelen, heia, fyrhagan, lundeura sør, lundeura nord, busksangernettet + 5 svalenett i kaia og 7 i gammelbruddet

Kommentarer: Laber fangstdag. Nattens havsvalefangt berget egentlig hele dagen.


Gjerdesmett

Kommentarer