Sidensvans dagens fugl

Sidensvans ble dagens art.


Været: Sol pent vær og vind omkring 10-12 m/s

Flyers på vingene: IBK, RTK, TRE, TMY, OKA, BCM, SAH og JHA

Mandel i grøten: Sidensvans, havsvale, kvartbekkasin

Antall arter observert: 37

Antall arter ringmerket: 57

Nettlokaliteter: HagarognaPiln, Kvestdongen, enga, rogndumpa, berget, heimstøa, bruddet nord, bruddet sør, rognvinkelen, heia, fyrhagan, lundeura sør, lundeura nord, busksangernettet + 5 svalenett i kaia og 7 i gammelbruddet

Kommentarer:
Havørn
Sklinna flyers f.v. John Haugen, Torstein Myhre, Rolf Terje Kroglund, Ingvild Buran Kroglund, Tore Reinsborg, Sveinn Are Hansen, Børje Cato Moen og Ole-Kristian Antonsen.

Kommentarer