Nok en stormsvale

I natt fikk vi nok en stormsvale.
Foruten stormsvalen var dagen relativt fattig på nye arter. Gledelig førstefunn for Sklinna ble gluttsnipe. Øvrig vadefuglarter som er på plass er strandsnipe, skogsnipe, småspove, fjæreplytt og tjeld.

Været: Overskyet pent vær, god sikt.

Flyers på vingene: TRE, OKA, MMY og JHA

Mandel i grøten: Stormsvale og gluttsnipe

Antall arter observert: 37

Antall arter ringmerket: 2 - stormsvale og havsvale

Nettlokaliteter: 4 svalenett ved stien

lunde

fjæreplytt

Kommentarer: Feltarbeid på natta krever mye energi!

Kommentarer