Korsnebbdag


I dag fikk vi endelig bilder av båndkorsnebbene.
Etter at vi så en båndkorsnebb i går ble det satt i gang søk i i felt i dag. Til slutt fant vi 3 båndkorsnebb og 1 grankorsnebb i "polarsisikdalen" (stedsnavn for lokalkjente). Av andre arter kan nevnes strandsnipe 1, skogsnipe 2 og småspove 6.

Været: Overskyet pent vær. 15 gr. C

Flyers på vingene: OKA og JHA

Mandel i grøten: Grankorsnebb og båndkorsnebb
Båndkorsnebb hunn

Antall arter observert: 33

Antall arter ringmerket: 2 havsvaler og 2 gråsisik

Nettlokaliteter: 4 vest for stien og i pilkrattet
Grankorsnebb 1k hann

Kommentarer: Laget er forsterket med to nye deltakere. Tore Reinsborg (TRE) og Magne Myklebust (MMY) ankom Heimøya ved 2030-tia. Svalenettparken rigges nå for nattens fangst. DA ! - kan "stormen" komme :-)

Kommentarer