Vi venter i spenning

Lysloggere på havsvaler er nytt i Norge.
De fem første havsvalene er nå utstyrt med hver sin lyslogger (på bilde skimter vi loggeren på ryggen av fuglen). Lysloggeren vil, som navnet antyder, registrere dagslyslengde så lenge fuglen er på vingene. Det vil si neste hele året.

Fem svaler logger
I perioden 10. - 12. oktober klarte vi å fange 8 havsvaler. Fem av disse ble utstyrt med en lyslogger. Vårt mål er at vi neste høst fanger svalene igjen og kan plukke av lysloggeren. Innholdet i loggeren kan nesten med en gang lastes inn på pc og vi kan lese av hvor den har vært siden loggeren ble påmontert. Logget dagslyslengde vil fortelle om lengde- og breddegrad fuglen har opphold seg i det siste året.

Lever lenge
Normalt lever havsvalen hele sitt liv på vingene ute i det åpne Atlanterhavet. Enten på streif nord eller sør på jakt etter små krepsdyr og lignende som den finner på havoverflaten. Det er bare om høsten at havsvalen kommer inn til små gresskledde øyer langs kysten for å hekke. Hekkeperioden er lang og strekker seg normalt fra juli til oktober/november. Fuglene kan bli over 30 år gamle og satser alt på å legge kun ett egg. 

For seint ute
Tidligere sesonger har vi vært på øya den siste uken i september. I år ble oppholdet utsatt til 2. uken i oktober på grunn av de dårlige værforholdene i ukene i forkant. Vi var usikre på hvordan dette ville påvirke muligheten for å fange svaler. I fjor fanget vi til sammen 68 svaler, mens vi nå "bare" klarte å fange 8. Vi lurer på om det skylles tilfeldigheter eller om vi var for seint ute og at svalene var ferdig med hekkesesongen. Alternativt at de av en eller annen årsak har avbrutt hekkingen og dratt til havs igjen. Det som er sikkert er at dess mer vi finner ut om disse mystiske fuglene, jo mer spørsmål dukker opp. 

Vingemål tas av svalene

Send oss loggeren
Det er mange ornitologer langs kysten som fanger og ringmerket havsvaler. Dersom noen av dere til høsten fanger en havsvale med en lyslogger, vennligst plukk den av og send loggeren til oss. 

Rolf Terje Kroglund
Nord universitet
Postboks 1490
8049 Bodø 


NB! Fanger dere en svale i høst (2018), vennligst la loggeren sitte på fuglen.


Vi venter i spenning på fangster høsten 2019!


JHAKommentarer