Tyvstart på Sklinnasesongen 2018


Halve Sklinnalaget ankom i dag Heimøya for en høysommertur til sagaøya.
Målet for turen er å se etter havsvaler, og eventuelt fange og ringmerke noen eksemplarer.

Det er fortsatt en del lunde, lomvi og teist igjen å se i havneområdet. På land ble det i dag sett heipiplerke, bergirisk, steinskvett, småspove og kanskje det mest spennende av alt, tornskate.

Tornskate hann
I dag fikk vi skyss av Midt-Norsk Sjøtaxi som fra Ramstadlandet og til Sklinna skysset oss på ca. 55 minutter. Flott levert !
Midt-Norsk Sjøtaxi v/Arve Ramstad


To be continued!TRE, OKA og JHA

Kommentarer