Trenger vi en havets orangutang


Både fredag, lørdag og langt inn i søndag natt ble det trålet etter stortare i og utenfor vernede områder på Sklinna.
Stortare er en marin naturtype som kan sammenlignes med regnskoger på fastlandet. 

Tareskogen er gyte, oppvekst og leveområde for mange ulike arter, og overgår mange av de mest fruktbare økosystemene på land. 

Hvordan påvirker tarehøstingen næringstilgangen for sjøfugl generelt og her på Sklinna spesielt. Sklinna er Trøndelags viktigste sjøfuglkoloni, og som tråles i hekkesesongen og oppvekstperioden for mange nye generasjoner sjøfugler på næringssøk. 

Teist med mat til unger
Lunde med mat til unger

Taretråling foregår ved at taren kuttes i gater langs sjøbunnen. Vi er bekymret for Amazonas regnskoger, og for den utstrakte flatehogsten som skjer i Borneos regnskoger for å skaffe arealer for produksjon av palmeolje. Orangutangen har blitt et ikon i kampen for å bevare Borneos regnskoger - trenger vi vår egen havets orangutang? 

Tarehøsting 

TRE, OKA og JHA

Kommentarer

  1. Tråla de INNE I verneområdet? Det er i så fall grov miljøkriminalitet og må anmeldes. Har dere dokumentasjon på at det faktisk ble tråla inne i verneområdet?

    SvarSlett

Legg inn en kommentar