Forvaltningsplan for Sklinna naturreservat

Fylkesmannen i Trøndelag har laget utkast til forvaltningsplan for Sklinna naturreservat.
Planforslaget har vært på høring i vår. Rapporten kan lastes ned: Forvaltningsplan for Sklinna naturreservat.

Kommentarer