Tour the Finnmark 2018

De tre første dagene av Sklinna flyers Finnmarktur 2018 har gått fort og nesten umerkelig lett over i hverandre, og vi starter straks på den fjerde. Vi venter bare på nytt batteri til en av leiebilene.

Døgnrytme blitt et ukjent begrep i disse lyse polarnetter. Fugl observeres til alle døgnets tider. Bilde er tatt ca. kl 00:20 natt til søndag, Santhansnatta, hvor gjenget nettopp har fått sett 2 polarjo passere like over hodene sine.

Et kort resyme fra turen så langt etter ankomst KKN-Høybuktmoen blir i kronologisk rekkefølge: Neiden kirke, Varangerbotn, Tana bru, Austertana, Kongsfjordfjellet, Båtfjordfjellet og Båtsfjord. Vadsøya, Nesseby kirke, Ekkerøy, Komag, Komagdalen, Ytre Kiby og Domen. 

Noen aktverdige fugleobservasjoner og flott naturopplevelser har det også blitt. 

Etter frokost i dag (mandag) blir det tur mot Vardø og Hamningberg, men aller først - nytt bilbatteri!

Lappiplerke

Boltit
Svartglente
Fjellvåk
Ekkerøy
Blåstrupe

Kommentarer