Vadedag - rapport dag 5

Toppskarv roper varsko
Dagens rapport - morgenrunden med nettoppsett var RTK og IBK sitt lodd i dag.
RTK kom lettere forskrekket tilbake og fortalte innlevende om sitt møte med en av våre store falker. Vel fremme i bruddet sør, i det  RTK skulle heise nett, steg en stor flott jaktfalk opp fra bakken på baskende vinger. Hvem av de to som ble mest forfjamset er ikke godt og si - men RTK er fortsatt på øya, mens falken ikke er igjenfunnet. 

Dagen starter med duskregn, med etterhvert opphold og sol mot lunsjtider kl. 14. 

Gledelig var det at tilsynelatende flere vadere fant veien til Heimøya i dag. Sandløper, polarsnipe, dvergsnipe, myrsnipe, fjæreplytt og enkeltbekkasin definerer dagen i dag. Se artsobervasjoner.

Sandløper
Dvergsnipe

Fjæreplytt
Kommentarer