Søppel, fugl og fisk - rapport dag 8

Søppel før aksjonen
I dag har vinden satt en demper på fuglefangsten. Til gjengjeld har vi plukket mer søppel.

Søppelspalten:

Hansholmen ble i dag ryddet for søppel, eller rettere sagt, skaret på bildet ble ryddet for søppel. Her lå plastfalsker, fiskeredskaper, oljekanner og gummistøvler lag på lag. Vi jobbet oss med arkeologisk presisjon, gjennom årtider med oppsamlet søppel. 


Etter aksjonen
RTK, IBK og OKA under dagens aksjon.
I alt 3 storsekker og 15 - 20 søppelsekker ble "funnet". Alt sammen anbrakt slik at Kystvakten kan ta det med til Rørvik havn på søndag. På havna har Midtre Namdal avfallselskap anbrakt en container slik at avfallet bringes til avfallsmottaket. 

Fuglespalten:

I dag har det blitt ringmerket 27 fugler. Gråsisik troner øverst med 15 ringmerkede, bergirisk 1, fuglekonge 1, måltrost 1, gransanger 2, steinskvett 1, bjørkefink 1, heipiplerke 1, rødvingetrost 1, Skjærpiplerke 1 og sivspurv 2. Sivspurv og måltrost ble nye arter for turen. 

Andre observasjoner verd og nevne er: Brushane og svartmeis ble nye Sklinna-arter for Sklinna flyers. Vi har ikke tidligere under våre opphold funnet disse artene på øya. 
Brushane

Heilo
Sildemåke

Sivspurv

Fuglekonge


Steinskvett
Gransanger
Heipiplerke

Fiskespalten:

Makrell
TRE fisket Makrell i dag!

Kameraspalten:


1 stk knust Nikon D4!

Kommentarer