Skjærpipens dag - rapport dag 4

I dag har vi satt rekord i antall ringmerkede skjærpiplerker. I alt 16 stk. fikk ring på foten.
Aldri før under oppholdene på Heimøya har vi merket så mange skjærpiplerker. Det til tross for at den er en art som trives her i rikt monn.


Gråsisik ble dagens vinner med 21 stk. ringmerket. Ellers må nevnes brunsisik, hagesanger, gransanger, munk, bergirisk, bjørkefink og rødvingetrost.


Andre obser er logget i artsobservasjoner.


Fjæreplytt


Skjærpiplerke

Toppskarv

Kommentarer