Bra tross liten kuling - rapport dag 7

F.v. Polarsisik og gråsisk/RTK
Fangsten i dag har vært bra tross vind i liten kuling og nett som seil.
47 fugler ble ringmerket. Mest spennende fangst er polarsisik. Fuglekonger har vært fraværende, men i dag er to stykk merket. Gjerdesmett ble også observert i felt. En tårnfalk streifet også øya. Det samme en låvesvale.

Dagen har ellers vært preget av flytting av nett i jakten på stormsvalen. Gårdagens strategiske valg om  å flytte nett i retning stormsvaleobservasjon, ga ingen resultat siste natt. Ny runde med flytting av nett i dag øker sjansen og håpet om fangst i natt. FOR i natt SKAL vi lykkes!!!

Mer om dagens funn: artsobservasjoner.no

OKA merker fugl

Båt passerer på innsida med Heilhornet i bakgrunn.


Vårt hjem - Fyrvokterboligen
Nok et toppskarvbilde

Dagens kveldssol på Sklinna


Kommentarer