Oppkjøringen i gang

Oppskjøringen til årets Sklinna sesong er i gang. De første nettene er satt opp på Lillehaugen II.

Det nærmer seg ny tur til Sklinna for Sklinna flyers, og med det melder trangen til å klemme på ringmerkingstanga seg igjen. De første nettene er allerede satt opp på Lillehaugen II i Malm.

OKA har på morgentimene i dag (28.7) allerede klemt ring på denne mølleren (Sylvia curruca). Det meldes i tillegg om fangst av både pilfink (Passer montanus) 1K, kjøttmeis (Parus major) 1K og grønnfink (Chloris chloris) 1K.

Dette lover godt slik at merketeknikken skal være finslepen og klar til nytt Sklinnaopphold.

OKA merker munk F

Stær 1K (29.7)50, 49...

Kommentarer