Flyers sesong 2016

Oppsummering 21. - 27. september 2016

Observasjon av gulltrost (Zoothera dauma) ga samtlige flyers et nytt artskryss.

Årest Sklinna flyers lag besto av originaloppsetningen med RTK, IBU, TMY, TRE, OKA og JHA.


Værforhold:
Været for de siste 30 dager er hentet fra yr.no og viser at det ukene før vår ankomst hadde vært strålende værforhold på øya. Dette ga grunnlaget for gode fangster av fugl.
Siste 30 døgn:

Snittemperaturen var 13,2 grader, 3,9 grader over normalen. Høyeste temperatur var 18,4 grader (13. september), og laveste var 8,3 grader (29. september). Høyeste vindhastighet var 15,2 m/s (11. september). Under vårt opphold var det flott vær med kun en dag med regnbyger (yr.no).


Havsvaleundersøkelsene:
Det var middels til gode fangstforhold under hele oppholdet og 29 havsvaler ble ringmerket. I tillegg ble 16 havsvaler med ring kontrollert. Vi kommer tilbake med full historikk på disse i løpet av de nærmeste dager.

Ringmerking av spurvefugler:
Det ble under oppholdet ringmerket 160 spurvefugler, fordelt på 21 arter. I tillegg ble en tårnfalk ringmerket. Sistnevnte gikk i våre mistnett to ganger og var for øvrig ansvarlig for ikke mindre enn to dødsfall i forbindelse med vår nettfangst. En gulbrynsanger og en heipiplerke ble tatt av dage av denne overivrige ungfuglen!

Mest tallrik av spurvefuglene var fuglekonge med 55 ringmerkede individer. Deretter fulgte gulbrynsanger med 23 (!), heipiplerke med 15, munk og gransanger med 10 hver og sivspurv med 9. Det manglet for øvrig heller ikke på celebriteter i mistnettene under årets opphold og i tillegg til haugen med gulbrynsangere kan følgende nevnes: Dvergspurv (5), dvergfluesnapper (1) og sibirpiplerke (1). Svarthvit fluesnapper hunnen på bilde får representere de øvrig mer ordinære artene.

Fullstendig oversikt over ringmerkede fuger under oppholdet kommer i nær framtid.

Trekkaktivitet på sjøen:
Med sørøst som dominerende vindretning var forventningene til trekkaktivitet og sjeldenheter på sjøen middels. Dette har historisk resultert i mindre innsats med teleskopene da det for det meste er lokale fugler som frekventerer området. Det var derfor overraskende og gledelig at flere av dagene med klarvær og sørøst ga mange fine obser. Her må Storjo og et lite 10-talls Grålirer særlig nevnes. Den største rosinen i pølsa var imidlertid en Sabinemåke som trakk rolig sørover.

Nettparken:
Sklinna flyers har i alle sesonger bare hatt nett på Heimøya. Det er mest praktisk i forhold til tilsyn og sjekk av nettene. Vi sorterer nettene i svalenett og spurvenett. Svalenettene benyttes til fangst av havsvaler på natta og benyttes ikke på dagtid. Spurvenettene benyttes på dagtid.

Spurvenettene:
Nettene fordeler seg nord for og sør for fyrvokterboligen og fra nord har vi busksangernettet (1), lundeura (1), fyrhagan (4). Sørover fra boligen får vi vinkelen i enga (2), rogndumpa (1), sivspurvnettet (1), gjeitramsen (1), båtstøa (1). Lengst sør har vi bruddet 1 og 2 (2) og til sist rognvinkelen (2).

Svalenettene:
Bruddet i nord nett nr. 1, 2, 3, og 4 (4). Mellom fyrvokterboligen og kaia til sammen 6 nett.

Totalt ble det satt opp 26 nett under årets opphold.


Kommentarer