Ny østlige gjest


Ny østlig gjest ankom Sklinna i dag.

Ei Sibirpiplerke ble omfavnet av mistnettmaskene og senere påført en lekker ring merket Stavanger museum. Andre arter som fikk ring var fuglekonge (19), gulbrynsanger (6), hagesanger (4), munk (4), møller (1), rødstjert (1) m.m.

I tillegg ble det feltobs av enda en dvergfluesnapper.

 
Rødstjert/JHA

Møller/JHAKommentarer