Endelig er vi i gang


Allerede første dag ble det storfangst.

Her er gulbrynsanger (t.v) og dvergfluesnapper ringmerket. 8 gulbrynsangere ble ringmerket i går.

Havsvale/JHA

OKA og JHA hadde første nattevakt med havsvalefangst. Havskodda seg inn ved mørkets frembrudd og ga en noen våt start på fangsten. Men utover natten forsvant skodda og vi kunne loggføre 14 nymerkede fugler og 9 kontrollert i løpet av natten. Kommentarer