Sklinna - befolket og forlatt - 4. historietime

Fyrvokterboligen og fyret Foto: ukjent/år
"Sklinna har vært bosatt i alle fall siden 1500-tallet, men har vært fraflyttet i perioder".

(Utdrag fra rapport Nygård T., Einvik K. & Røv N. 2006/2010)

"Før 1723 var øyene krongods. Etter dette har væreiere til alle tider eid Sklinna. De fastboende på Sklinna ble aldri selveiere. De første beboerne vi har navnet på er værmennene Askjell og Jon som bodde der i 1624. Allerede ni år senere var det 6 værmenn der. I perioden 1771 til 1897 var det 4 fastboende familier. I 1897 flyttet de siste fastboende fra Sklinna. 
Fiskarheimen
Foto: Anders Folkestadås (ca. 1900-1910)Som fiskevær hadde Sklinna et godt ry. De drev også jordbruk. Fra folketellingen i 1875 kan vi finne følgende: I 1875 bodde 26 fastboende personer på Sklinna, samt 7 kyr, 4 kalver, 45 sauer, 6 geiter og 4 griser. Hvert bruk hadde et par kyr, en kalv, 8-12 sauer, noen geiter og en gris. De 4 leilendingene sådde en halv tønne bygg hver og alle satte 2 tønner poteter. To av værmennene på Sklinna hadde losplikt for skutene som skulle inn til Bindalen for å hente tømmer. Vi kan bare tenke oss de strabasiøse turene fra og til skipene".

Bebyggelse på Hansholmen
Foto: Carl . Dons 1927
Den viktigste grunnen til at folk slo seg ned der langt ute i havet var nærheten til de gode fiskefeltene. Utover 1800-tallet kom stadig flere å sesongfiske her ute. Like etter århundreskiftet 1900) hadde Sklinna sin storhetstid som fiskevær. Over 100 båter med over 600 mann deltok på vårfisket.

I 1911 var det 18 rorbuer og 4-5 naust samt bygningene som tilhørte fyrvesenet.
  • Storværet: 6 buer, 1 naust.
  • Tennskjæret: 1 bu.
  • Hårholmen: 1 bu, 1 naust.
  • Indre Nonskjæret: 1 rorbu.
  • Heimøya: 4 buer og Fiskarheimen som stod fra 1907 til 1934, samt fyrvesenets bygninger.
  • Hansholmen: Foto fra 1927 viser 8 bygninger: Brygger m/kai, rorbuer, Firma O. M. Mortensens trandamperi og butikk. (Disse ble satt opp etter 1911).
  • Tussholmen: 2 rorbuer og 2 mindre bygninger, (4 tomter anmerket).
(Ormøy 1991) (Utdrag fra rapport Nygård T., Einvik K. & Røv N. 2006/2010)
Hansholmen 1927 Foto E. Dons
Fyrvokterboligen med Fiskarheimen i bakgrunn Foto: ukjent/år

Kommentarer