Sklinna sesong 11 i full gang


Sesong 11 er i full gang. I skrivende stund oppsummeres og rapporteres dagens observasjoner inn i artsobservasjoner.no. 

Lunde er gledelig nok blant de mest tallrike artene i år. Anslagsvis er det minimum 1500 individer rundt omkring Sklinna. Toppskarv er fortsatt den arten som er mest tallrik. Lomvi er en god nr. 3.

I natt blir det ny runde med havsvalefangst. Hittils har vi fanget 18 individer. De fleste kontroll av tidligere ringmerkede individer. Kun 2 svaler er nymerket. 

Vi venter fortsatt på havsvale med påmontert lyslogger. 

Spurvefugler er det mindre av, men heipip-, og skjærpiplerke, steinskvett, bergirisk, rødvingetrost er observert.

Rosin i pølsa er en voksen rosenstær som ble sett i går og igjengfunnet i dag. 

Rovfugler er havørn og tårnfalk. 

Flyres på vingene er: RTK, IBK, OKA, TRE, KHA, BAS og JHA. 

 


Kommentarer