Fra Portugal til Sklinna

I august 2019 fanget vi en havsvale (eng. storm petrel) som bar en portugisisk ring om foten. Vi er ikke de eneste som fanger og ringmerket disse mystiske fuglene. Her er en film laget av lidenskaplige forskere i Portugal.


Havsvalen lever hele sitt liv på streif omkring i hele Atlanterhavsbassenget, på trekk mellom  vinteroppholdsplasser og hekkeplasser. 


Havsvalen med portugisisk ring med inskripsjonen CEMPRA LISBOA N07105 fanget på Sklinna 3.8.2019

In August 2019, we caught a European storm-petrel carrying a Portuguese ring around its foot. We are not the only ones catching and ringing these mysterious birds. Here is a film made by passionate researchers in Portugal. The Storm-petrel lives all its life roaming the entire Atlantic basin, migrating between wintering and nesting grounds. Storm-petrels with Portuguese ring with the inscription CEMPA LISBOA N07105 caught on Sklinna 3.8.2019

Kommentarer