Hussvalen har fått barn

Havsvalen i muren utenfor fyrvokterboligen klekte ut en kylling i løpet av natt til i går.
Gleden var stor over den nye verdensborger. Sklinna flyers er de første til å gratulere.

Været: Sol pent vær og laber bris

Flyers på vingene: IBK, RTK, TRE, TMY, OKA, BCM, SAH og JHA

Mandel i grøten: Havsvalekylling

Antall arter observert:

Antall arter ringmerket: 16

Nettlokaliteter: HagarognaPiln, Kvestdongen, enga, rogndumpa, berget, heimstøa, bruddet nord, bruddet sør, rognvinkelen, heia, fyrhagan, lundeura sør, lundeura nord, busksangernettet + 5 svalenett i kaia og 7 i gammelbruddetKommentarer