Dvergfluesnapper, turdeldue, rosenstær, gulbrynsanger, sibirpiplerke

Steinvender, ringtrost, buskskvett, havsvale - en dag på det jevne på Sklinna.

Været: Sol pent vær,  vind 8-9 m/s

Flyers på vingene: IBK, RTK, TRE, BCM, OKA og JHA

Mandel i grøten: Turdeldue, Dvergfluesnapper, rosenstær, sibipiplerke

Antall arter observert: 51 stk.

Antall arter ringmerket: 28 stk

Nettlokaliteter: HagarognaPiln, Kvestdongen, enga, rogndumpa, berget, heimstøa, bruddet nord, bruddet sør, rognvinkelen, heia, fyrhagan, lundeura sør, lundeura nord, busksangernettet

Kommentarer:


TurdeldueBuskskvett 
SteinvenderLappspurv

Havørn

Sildemåke


Ringtrost 
Rosenstær


Dvergfluesnapper

Rødstjert

Kommentarer