Arktisk gjest

En polarjo og en sotsnipe gjestet Sklinna i dag. 
En relativt rolig dag på sjøen,  men en polarjo som landet på et av de indre skjærene ble en høydare. En 2k mørkfaset fugl. En sotsnipe med lett gjenkjennelig lyd ble også observert flyvende over Heimøya.

Vi skal heller ikke glemme at vi i natt fanget vår tredje STORMSVALE. Alle tre stormsvalene hadde rugeflekk. Det lover godt for arten på øya.

Været: Overskyet vær, 12 gr. C

Flyers på vingene: OKA, TRE, MMY og JHA

Mandel i grøten: Stormsvale, polarjo og sotsnipe

Antall arter observert: 41

Antall arter ringmerket: 7 -  1 stormsvale, 2 havsvale, 3 bjørkefink, 1 munk

Nettlokaliteter: 4 svalenett og 1 i pilkrattet

Kommentarer: Tiriltungeblåvinge og kysthumle finnes også her.

Tiriltungeblåvinge

Skogsnipe

Kommentarer