Det går i hundre!

Gulbrynsanger nr. 100 ble ringmerket i dag.
Siden Sklinna flyers entret scenen er 100 gulbrynsangere ringmerket på Heimøya.
Nr. 101 er også i box, - hehe.

Øvrige ringmerkede arter fra dagens fangst er:
Steinskvett, gråsisik, bergirisk, skjærpiplerke, heipiplerke, hagesanger, rødstrupe, bjørkefink, rødvingetrost og havsvale.

Observerte arter ligger på artsobservasjoner.no.

Hagesanger (Sylvia borin)

Steinskvett
Bergirisk

OKA plukker gråsisik fra nettene
TMY i klemmehumør

Fågelskåding utover havet

KysthumleKommentarer