Havsvalemat i boks

Forberedelsene til 2019 sesongen på Sklinna er i gang.

Søndag 31. mars ble benyttet til sløying av fisk. Lever fra torsk, hyse, og sei ble innsamlet og er nå fryst ned. Tilsammen ble det vel 15 liter fiskelever som skal bli lokkemat til høstens svalefangst på Sklinna.

Havsvalen har veldig god luktesans og vellagret lever er "snadder" for disse fuglene.

Takk til Per-Odd og Erling for at vi fikk anledning til å samle lever fra deres fiskefangster.


Kommentarer