Sklinna - Trøndelags eneste fuglefjell

- En generasjonsarv?
Kort film om søppelryddingen vi har gjennomført på Sklinna de to siste sesongene.

Kommentarer