Vindfull start

Da er vi endelig i gang med 2018 sesongen på Sklinna. Kystvaktskipet KV Njord fraktet oss trykt til sagaøya.
Tre uker senere enn først planlagt er vi nok en gang installert i fyrvokterboligen på Heimøya. Kalenderen viser oktober måned og vi har aldri tidligere vært så seint på året på øya. Det blir spennende å se hva som finnes av fugl her på denne tiden av året.

Været: Sørlig frisk bris økende til liten kuling. Regn og regnbyger.

Mandel i grøten: Kjøttmeis 3 - NY ART FOR SKLINNA!!!

Andre arter: Enkeltbekkasin 1, Bergirisk 1, Snøspurv 30, Steinskvett 1, og ub. antall lomvi, krykkje, ravn, storskarv, toppskarv, kråke, gråmåke, skjærpiplerke, alke, havsule, havørn, tyvjo, gråmåke, teist, rødvingetrost, gransanger

Antall arter i dag:19

Antall arter ringmerket: 0

Nettlokaliteter: 7 nett oppsatt, ingen fangster pga været.

Kommentarer: Regn og vind la en solid demper på arbeidet med nett-oppsettingen. Ingen svalenett er montert. Det ventes mer regn og vind i morgen. Svalefangst utsettes derfor til bedre værforhold senere ut i uken.

Kommentarer