Vind

Vind med kuling i varierende styrke preget dagen i dag. Tross dette ble 12 nett spent opp mellom vindkastene.

Dagen i dag har vært av det lange vindfulle slaget, men Sklinna flyers lar seg ikke knekke for det. Vi har flydd øya på kryss og tvers uten de store observasjonene.

Været: Dagen startet med stiv kuling og 19 m/s fra vest. Tidvis regn og haglbygger, og vindstyrken holdt seg relativt stabil utover dagen.

Mandel i grøten: Blåmeis 1 ringmerket. Ny art på flyers-lista.

Antall arter observert: 31, se www.artsobervasjoner.no

Antall arter ringmerket: 18,

Nettlokaliteter: Busksangernettet, Lundeura, Lundedompa, Enga, Dvergfluesnapperskaret, Heimstøa, Berget, Nybruddet 1 og 2 og Rognvinkelen,

Kommentarer: Stor aktivitet på sjøen med masse krykkjer, havsuler og spesielt gledelig 22 steinvendere.

TMY ringmerker måltrost
Ny art på flyers-lista: Blåmeis
Fuglekonge
Bjørkefink
Gråtrost

Kommentarer