Først ut i Norge

Vil avsløre havsvalens trekkruter
Et samarbeidsprosjekt mellom Nord universitet og Norsk institutt for naturforskning skal ta i bruk lyseloggere i jakten på havsvalens hemmeligheter.

Lysloggere er aldri tidligere bruk på havsvaler i Norge. Formålet er å finne fram til hvor havsvalene, som hekker på Sklinna, oppholder seg utenom hekkesesongen.

Forskningssamarbeid
Gjennom et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning og Nord universitet skal de første havsvalene på norsk jord instrumenteres med lysloggere nå i høst. Når nå alle formaliteter endelig er på plass er derfor høstens opphold på Sklinna noe Sklinna flyers virkelig ser fram mot. Som alltid, når feltarbeid skal gjennomføres på den ytterste utpost, er været helt avgjørende for resultatet.
Vi drar imidlertid utover med en klar målsetting om å instrumentere et 20-talls havsvaler.
Slik ser en lyslogg ut

Testet på svaler i Storbritannia 
Det er slike lysloggere (bilde) som skal benyttes. De er allerede testet i Storbritannia og det er på bakgrunn av erfaringer derfra vi nå vil benytte slike på Sklinna. Loggerne er 0,67 gram og festes med et seletøy. Neste høst vil vi så dra utover å forsøke å fange flest mulig av de instrumenterte fuglene. Fram til den tid har loggerne samlet data som gjør det mulig for oss å finne fram til hvilken breddegrad fuglene har oppholdt seg på.

Det er unødvendig, men vi sier det allikevel: Dette blir spennende!! 

RTK

Kommentarer