Gamle havsvaler


Hvor gamle kan havsvalen bli? Kan ringmerking gi oss svar?

Vårt augustopphold på Sklinna resulterte i 9 kontroller av tidligere merkede fugler. Havsvaleungen forlater reiret seint på høsten og er i sitt andre leveår påfølgende høst. Litteratur sier at svalen først blir kjønnsmoden når den er 4-5 år gammel, og at det er da den først ankommer på hekkeplassen. Når vi fanger svaler om høsten på Sklinna er de antageligvis et sted mellom 2 og 5 år gamle. Litteratur antyder at havsvalen kan leve lenge og bli opp mot +/- 30 år gamle.

Den eldste svalen vi fanget sist helg viser seg å være ringmerket i 2000 på Hovden i Ervika i Sogn og Fjordane. Den gang var den minst 2 år gammel. Det vil si at den i år er et sted mellom 20 g 25 år gammel.

De to nest eldste vi kontrollerte var merket på Sklinna i 2011, og er sannsynligvis mellom 9 og 14 år.

En havsvale som ble merket på Hamnaholman i Møre og Romsdal i 2015 er et sted mellom 5 og 10 år gammel.

De øvrige ble også merket på Sklinna henholdvis i: 2013, 1 stk 7-12 år, i 2016, 1 stk. 4-9 år og i 2017, 3 stk. 3-8 år gamle.

I fjor, 2017, kontrollerte vi en havsvale som ble merket i 1994! på Karihola i Møre og Romsdal. Den er et sted mellom 25 og 30 år i år.  Fanger vi den igjen i september? Vi håper selvfølgelig på at så skal skje og gleder oss veldig til neste tur.

Følg oss i slutten av september!

Ringmerking av havsvale (Hydrobates pelagicus)
JHA

Kommentarer