Ringmerking gir nyttig kunnskap

TRE i aksjon på Ørin / Bjørn Solli NRK
Ringmerking av fugler gir nyttig kunnskap om status i naturen.
NRK har vært på Ørin ringmerkingsstasjon og laget en flott artikkel om aktivitet som foregår der. Her har også to av medlemmene i flyers vært i aktivitet. TRE og RTK har vært i aksjon på Ørin.

Les mer om merkeinnsatsen på NRK.

Kommentarer