Rekord i antall ringmerkinger

Skjærpiplerke sammen med Sibirpiplerke. Foto: RTK-2016
I 2017 ble det rekordnotering på antall ringmerkede skjærpiplerker under oppholdet på Sklinna. Til sammen ble 56 skjærpiplerker ringmerket i perioden 14–24.09.2017.
Vi har ringmerket 42 arter etter årets sesong. Nye arter i år ble enkeltbekkasin, tornsanger, bergirisk, brunsisik og lappspurv. Tilsammen ble det satt ringer på 409 fugler (havsvale ikke inkludert).

Antall ringmerkede på Sklinna i perioden 2011 – 2017.  (Havsvaler ikke inkludert her).

Artsnavn
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Tårnfalk
1
1

Enkeltbekkasin


1
Flaggspett

1
3
Skjærpiplerke
3
6
3
11
30
3
56
Heipiplerke
9
11
12
4
22
15
49
Trepiplerke


1
1


1
Sibirpiplerke


2

2
1

Linerle
3
1

Rødstrupe

3
3

5

4
Rødstjert

1

1

1

Steinskvett
32

2
Isabellasteinskvett


1
Måltrost

1
2

2
1
1
Rødvingetrost
14
5
22
3
53
6
8
Svarttrost

2

1Ringtrost1Hagesanger
3

3

2
6
4
Munk
6
3
3
2

10
1
Tornsanger


1
Møller


3
2

2

Sivsanger
1


Busksanger
1

1
Løvsanger


1
2
6
4
3
Bøksanger
1

1
Gransanger
4
9
3
4
6
2
4
Gulbrynsanger
5
11
25

33
23
5
Fuglekonge
2
8

9
33
55
4
Gjerdesmett
2
1
1
Gråfluesnapper

1

Svarthvit fluesnapper

12

Dvergfluesnapper
1
1

Stær


1
Bjørkefink
3
3
5
9
18
1
35
Bergirisk


10
Gråsisik
2
14
7
2
4
4
206
Brunsisik


5
Polarsisik

8
11
Rosenfink


1
Sivspurv
9

5

5
9
4
Dvergspurv

1

1

5

Snøspurv

2

Lappspurv


1

Bilder av noen av fuglene vi merket:

Skjærpiplerke ringmerkes

Gjerdesmett/JHA

Lappspurv/JHA

Tornsanger/IBK


Kommentarer