Kjempetreveps i garnet

Kjempetreveps Urocerus gigas .Foto: JHA
I forbindelse med dagens merking av fugl måtte vi hjelpe en flott kjempetreveps ut av nettet.

Kjempetreveps er en av bartrevepsene (Siricidae) og lever helst i skog med bartrær. Kjempetrevepser er store vepser med et kraftig eggleggningsrør (brodd). Men de er helt ufarlige og stikker ikke og har heller ikke gift. Når de flyr høres en tydelig summing.

Det hender at kjempetrevepsen flyr i bebodde områder utpå sensommeren, og er derfor ofte å se i dagspressen som «Hva er dette ?» Grunnen er at de kan være klekt fra ved eller at hunner ofte flyr over større områder og leter etter et sted å legge egg.

Kjempetreveps lever i symbiose med en tredrepende sopp, som hjelper til å bryte ned treet, slik at larven lettere kan gnage (Fra Wikipedia, den frie encyklopedi).

Kommentarer