Spurvebonansa


Endelig fikk vi gjensyn med dvergspurven. Det er tredje gang vi har den på Sklinna. 


Dvergspurven (t.h) Sivspurv til venstre.

Kommentarer