Smålig i terrenget - bedre på blåmyra

På morgenrunden måtte nettene lukkes nesten før de ble heist.

En skikkelig regnskur satte en effektiv stopper for tidlig nettoppsett i dag. Først ved 10-tia var nettparken klar for fangst, uten at det resulterte i betydelig fangstresultat. Steinskvett ua. leucoroa ble ringmerket, noen flere gulbrynsangere, en møller, en munk og en hagesanger, skjærpiplerke,  og heipiplerke ble også ringmerket. I felt ble linerle, sibirpiplerke, dvergfalk, enkeltbekkasin og kvartbekkasin observert.

Steinskvett ua. Leucoroa

Teleskoping ut over blåmyra ga polarjo, tyvjo, grålirer, ubestemt lom, krykkje, brunnakke, brushane for å nevne noen arter.

Ellers ble tiden benyttet til strandrydding. 

Børje med en fender

I dag har det foregått taretråling nord for øygruppen. 

Taretråling


Kommentarer